Glidebanen: Jeg skal bare lige have en enkelt smøg – jeg har styr på det!

/
Cigarette smoking kills, free public domain CC0 image. Jeg…