S4/E6: Hvis jeg nu var en lama (den “buddhistiske” episode)

Hvad ville der ske hvis jeg nu ikke havde været en psykolog, uddannet på et vestligt universitet, men i stedet havde været uddannet på et buddhistisk kloster i Nepals bjerge? Hvordan ville denne podcast mon så have lydt?

Det spørgsmål prøver jeg at besvare i denne usædvanlige udgave af Vaneinstituttet, hvor jeg leger “hvad nu hvis”.  Her stifter du bekendtskab med “Banibata – vejen væk fra vanen”. En helt nuopfundet østlig filosofi, som gerne vil frigøre dig fra lidelse og gøre dig oplyst. Jeg er her ikke din rektor, men din lama.

Din lærer, som vil vise dig vejen.

Du stifter bekendtskab med den store og den lille lidelse og lærer hvorfor din vane ikke findes, ikke gentager sig og ikke skal bekæmpes.

Det er både en leg og alvor – og det hele ender med at jeg også selv er blevet forandret og har lært noget.