Vaneinstituttet LIVE

Vaneinstituttets LIVE sessioner er stedet hvor vi møder hinanden og lærer noget spændende. Det er også stedet hvor I kommer til orde med spørgsmål og refleksioner.


28. februar klokken 10:00-12:00 (afholdt)

MASTERCLASS: AT ARBEJDE MED VANER

NB: Dette event er dedikeret til behandlere som har klienter!

I Vaneinstituttets første online møde for professionelle, giver jeg psykologer, læger, kostvejledere, psykoterapeuter og lignende, en introduktion til den metode jeg selv bruger i Vaneklinikken. En metode hvor vi ikke arbejder med at regulere adfærd, men med at sætte ord på vanerne bag adfærden. Det er en metode som i sin essens handler om hvordan du og dine klienter tænker om deres vaner. Altså om at skabe øget vanebevidsthed.  Og så handler den om at lære at håndtere de tanker og følelser der er forbundet med vanerne.

Jeg kommer med et forslag til en fremgangsmåde, når du vil tale vaner med dine klienter/patienter om vaner. Og der vil være mulighed for at stille masser af spørgsmål. Hvis du tager en case med, kan vi sammen prøve at arbejde med den.

  • Tilmelding ikke nødvendig (du skal dog være behandler og have klienter)
  • Link bliver sendt ud til medlemmer inden eventet (bliv medlem, hvis du vil nå at være med)
  • Der er et opslag i gruppen, hvor du kan stille spørgsmål og komme med forslag etc.

28. februar kl. 19-20 (afholdt)

AFTENSHOW: BØRN OG VANER (nok mest for forældre)

At arbejde med børns vaner er at arbejde med sine egne vaner som forældre. Men det vidste du jo sikkert godt. I dette aftenshow udfolder jeg en simpel model for hvordan vaner helt basalt opstår – i familien og hos børn. Og hvordan det ofte er os som forældre, der skal lære at tåle at vores børn møder modstand eller lider afsavn – børnene kan nemlig godt tåle det.

Sidste gang blev snakken efter oplægget en vigtig del af selve aftenshowet. Snakken bliver dog hurtigt personlig og derfor bliver aftenshowet ikke optaget. Det som sker i aftenshowet, bliver i aftenshowet.

  • Tilmelding ikke nødvendig – kom glad
  • Link bliver sendt ud til medlemmer inden eventet (bliv medlem, hvis du vil nå at være med)
  • Der er et opslag i gruppen, hvor du kan stille spørgsmål og komme med forslag etc.

Din vært er Anders Colding-Jørgensen

Adfærdspsykolog og rektor på vaneinstituttet.

Kontakt mig her ved spørgsmål